پیست اسکی دیزین

در تهران چند پیست اسکی وجود دارد که این پیست یکی از محبوب ترین آنها است. وقتی هوا رو به سردی می رود و بارش برف آغاز می شود، دیدن صحنه ماشین هایی که در شمال شهر چوب های اسکی خود را از پنجره بیرون گذاشته اند و با سرعت و اشتیاق به سمت پیست […]

پیست های اسکی تهران

پیست های اسکی تهران پیست های اسکی تهران برای آنها که به این ورزش علاقه زیادی دارند امکانات بسیار خوبی را فراهم دیده اند. در واقع، یکی از تفریحات زمستانی اهالی شهر تهران، به خصوص آنها که در شمال شهر زندگی می کنند، پرداختن به این ورزش مفرح و هیجان انگیز است. برخی از این […]