گشت جزیره وان

  گشت نیم روزه جزیره وان  یکی از جاذبه های گردشگری وان دریاچه وان است که در این گشت شما با یک گروه باهال سوار بر کشتی و گشت دریاچه از جزیره دریاچه نیز بازدید خواهی داشت ، در جزیره از مناطق دیدینی و تاریخی قلعه  و کلیسایدریاچه  وان  بازدید خواهی داشت . در این […]

Read More

Rafting Tours in Van

As one of the leading rafting companies in Catak Van, we offer daily rafting tours from all the holiday resorts of Van region. Our shuttle vehicles provide transportation of all participants from / to their hotels or holiday residentials in Van region. We provide all vital rafting equipments as helmet, life jacket, paddles, inflatable boat […]

Read More

Rafting Tours in Antalya

As one of the leading rafting companies in Köprülü Canyon National Park, we offer daily rafting tours from all the holiday resorts of Antalya region. Our shuttle vehicles provide transportation of all participants from / to their hotels or holiday residentials in Antalya region. We provide all vital rafting equipments as helmet, life jacket, paddles, […]

Read More