راهنمای سفر به تهران در نوروز

دیدنی های تهران را می توان به دو بخش مدرن و قدیمی تقسیم کرد. شهری که در حال گذر از سنت به مدرنیته است، هم ویژگی های شهرهای قدیمی را در خود نهفته دارد و هم عناصر مدرن را می توان در آن یافت. این شهر در کل زیبا است. البته به شرط این که […]