بیمه مسافرتی چیست؟

تا به حال شده نگران این باشید که چمدان شما در شهر مقصد گم شود؟ یا اینکه در کشور مقصد بیمار شوید و هزینه های درمان آنقدر بالا باشد که از پس پرداخت آن ها بر نیایید؟ یا اینکه مدارک شما فرودگاه گم شوند؟ اگرچه همه این ها احتمالات هستند؛ اما باید بدانید که در […]